In 2011 hebben wij naar al onze leden een vragenlijst gestuurd om de juistheid van de gegevens zoals ze in onze administratie staan, te controleren. Daarnaast willen we graag wat aanvullende informatie verzamelen om zo de diensten van de vereniging te kunnen verbeteren. Ruim 60% van de formulieren is ingevuld aan ons geretouneerd. Een erg goed resultaat!

Met deze gegevens kunnen wij uw tevredenheid meten over uw arts, ziekenhuis, school, de vereniging en onze activiteiten. Ook hebben we nu een beter beeld van wie onze leden zijn en in de toekomst gaan we kijken wat we allemaal met deze resultaten kunnen doen. Bijvoorbeeld onderzoek bij ontevredenheid, gesprekken met de ziekenhuizen aangaan, etc.

Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen?

Deze vragenlijst is bedoeld voor patiënten met de Ziekte van Hirschsprung. Indien de patiënt jonger is dan 18 jaar, verzoeken we één van de ouder(s) of verzorger(s) de lijst in te vullen. Ook indien de patiënt zelf niet in staat is om de vragenlijst in te vullen, verzoeken we een ouder/verzorger of een ander persoon de vragenlijst in te vullen.

Alsvast bedankt voor uw medewerking!

Klik hier voor de vragenlijst

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten