Landelijke contactdag 2013

Op zaterdag 16 maart 2013 mochten we als Vereniging onze jaarlijkse contactdag houden. Zoals ieder jaar waren de leden, donateurs en relaties uitgenodigd om naar Bilthoven te komen, voor een interessante dag vol nieuws en informatie.
Eerst werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarna kregen we rond 11 uur een workshop van Mediq CombiCare door verpleegkundige Henk Beekhuizen, over spoelen en systemen. Hij kon veel vertellen over de verschillende systemen en manieren om te spoelen. Ook was er ruimte om vragen te stellen.
Na deze interessante workshop konden we genieten van een heerlijke lunch. De kroket en het lekkere fruit ontbraken ook dit jaar niet. Ook stonden er heerlijke fruitspiesjes die de kinderen tijdens het kinderprogramma hadden gemaakt. Het zag er feestelijk uit en smaakte heerlijk.

Na de lunch stonden er 3 verschillende workshops op het programma.

* Hirschsprung en naar school, door Jeroen Wolberink. Hij vertelde wat er bij komt kijken als je kind naar school gaat en wat je kunt doen als je tegen problemen oploopt. Er was veel interactie en het was voor veel mensen heel leerzaam.

* Bekkenbodemproblemen door Alice van Ulsen. Ze vertelde over de problemen die er kunnen ontstaan en hoe hier mee om te gaan. Ze had praktische tips en leuke voorbeelden om alles duidelijk te maken. Heel interessant en leerzaam.

* Wat u altijd al wilde vragen over complicaties en behandelingen door dr. Langemeijer.
Dokter Langemeijer ging met zijn groep in gesprek over de complicaties die kunnen optreden bij mensen met Hirschsprung. Door er met elkaar over te praten kwamen er adviezen en tips op tafel. Ook deze workshop werd als zeer leerzaam en nuttig beschouwd.

Aan het eind van de workshoprondes is iedereen teruggekomen in de grote zaal, waar we gezamenlijk een klein rondje tips en tops hebben gedaan. Had je nog een goede tip of had je die dag iets gehoord wat je de rest niet wilde onthouden, dan was dit het moment om het nog even naar voren te brengen. Ook hier werd gebruik van gemaakt. Dan merk je weer dat een dag altijd te kort is, er valt zoveel met elkaar te delen en te praten. Het is goed om te merken dat mensen het zeer waarderen om met elkaar te praten over de dingen waar ze moeite mee hebben of tegenaan lopen. Deze dag was heel anders dan voorgaande jaren. Geen spreker voor de hele groep en luisteren, maar zelf actief meedoen. Dit is naar ons idee goed gevallen.

Aan het eind van deze mooie dag hebben we natuurlijk de sprekers/dokters bedankt door middel van een bloemetje. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, mede dankzij hun bijdrage. Dat was zeker een bedankje waard.

De kinderen zijn deze dag in hun eigen ruimte opgevangen en hebben zich heerlijk vermaakt. Ik noemde hierboven al de fruitspiesjes die ze gemaakt hadden, maar ze hadden ook heerlijke muffins gemaakt en mooie knutselwerkjes. Dit alles mochten ze meenemen naar huis. Ook hebben ze heerlijk gespeeld in de gymzaal. Er was een piratenschat zoek, die de kinderen door middel van opdrachten konden opsporen. Ook waren er sportactiviteiten te doen. Al met al, ook voor de kinderen, een erg leuke en gezellige dag.

Nogmaals medewerkers van het kinderprogramma; bedankt voor jullie inzet!

De volgende LCD zal in het teken staan van ons 25-jarig bestaan! Dit jubileum zal gevierd worden op zaterdag 15 maart 2014. Mis het niet, meer informatie volgt in Drukwerk.

Namens de LCD commissie, Janet van Viegen en Alie Overkempe

De foto's van deze geslaagde dag vindt u hier.