Wat doet Ziezon?

Landelijk Netwerk ziek zijn & onderwijs

Ziezon kan ondersteuning bieden in het kiezen van een geschikte school. www.ziezon.nl

Recht op onderwijs

Ook een leerling die ziek is heeft recht op onderwijs! De school is hiervoor verantwoordelijk. Te vaak echter wordt ervan uitgegaan dat de leerling andere dingen aan zijn hoofd heeft. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Vaak wil het kind juist bezig zijn met school. Bezig zijn met school voorkomt onnodige achterstanden en het kind is dan ook bezig met de toekomst. Dit komt het genezingsproces ten goede. Het belangrijkste is het houden van contacten met zijn klas. Weer terug op school moet het kind snel zijn plek weer vinden en dit is lastig als hij of zij er enige tijd niet bij hoorde. Elke leerling heeft recht op onderwijs. Ons advies is maak daar gebruik van! Ook een zieke leerling telt mee!

Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat ze ziek zijn. De aard van de ziekte kan heel divers zijn: een griepje, een levensbedreigende ziekte, een ongeval, een chronische ziekte of psychosomatische klachten. Het is als school goed om afspraken te maken hoe te handelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.