Nieuws

Zaterdag 14 maart 2015 is het weer tijd voor onze jaarlijkse contactdag.
Graag willen wij alle leden van de vereniging uitnodigen voor deze dag in Bilthoven. 
Naast presentatie van verschillende sprekers is er voldoende ruimte voor uw eigen inbreng en lotgenoten contact.
Daarnaast zullen we tijdens de algemene ledenvergadering stil staan bij het afscheid van onze voorzitter Lidy van Wittmarschen.

Lees meer...

Een van de belangrijke doelen van de Vereniging ziekte van Hirschsprung is het vergroten van de naamsbekendheid en de kennis van de aandoening bij artsen en ander medisch personeel. Op die manier willen wij bijdragen aan het tijdig herkennen van de aandoening en de verbetering van de zorg. Om studenten alvast kennis te laten maken met de ziekte van Hirschsprung en de vereniging zijn Marloes en Chantal (beide contactpersonen voor de vereniging) afgereisd naar het VUmc in Amsterdam.

Lees meer...

Zondag 30 november toog het bijna voltallige bestuur naar Hengelo om tijdens de jaarlijkse Sinterklaas Fair in deze Twentse stad de uitreiking van de Gouden Pepernoot bij te wonen. 
De Gouden Pepernoot wordt jaarlijks door de winkeliersvereniging in Hengelo uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor kinderen in Hengelo (en daarbuiten).

Lees meer...

facebookZoals jullie al eerder hebben kunnen lezen is onze vereniging actief op Facebook.We proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws en onze acties.
Maar wisten jullie ook al dat er nu een besloten facebook-groep is op facebook?

Lees meer...

Wist u dat u eventueel aanspraak kan maken op vergoeding van uw lidmaatschap voor de Vereniging Ziekte van Hirschsprung?

Lees meer...

Op zondag 29 maart wordt voor de derde keer de MTB toertocht georganiseert!

Lees meer...

Op vrijdag 29 mei wordt de vierde editie van Kicken voor Hirschsprung gehouden.

Lees meer...