Voorlichting in VUmc Amsterdam

Een van de belangrijke doelen van de Vereniging ziekte van Hirschsprung is het vergroten van de naamsbekendheid en de kennis van de aandoening bij artsen en ander medisch personeel. Op die manier willen wij bijdragen aan het tijdig herkennen van de aandoening en de verbetering van de zorg. Om studenten alvast kennis te laten maken met de ziekte van Hirschsprung en de vereniging zijn Marloes en Chantal (beide contactpersonen voor de vereniging) afgereisd naar het VUmc in Amsterdam.


Hieronder leest u het verslag dat zij schreven van deze dag!

Op 9 januari zijn wij naar een studentenbijeenkomst van de VUmc in Amsterdam geweest. Het doel van deze bijeenkomst was tweedejaars studenten geneeskunde te laten kennismaken met verschillende patientenverenigingen. Hierdoor hebben ze een beter beeld kunnen krijgen van een leven met een chronische ziekte. Chronisch zieken krijgen vaak een stempel en daarom was het fijn ons verhaal te kunnen vertellen. Op deze dag waren verschillende patiëntenverenigingen aanwezig.

Na een welkom en korte introductie van Ieder(in), vereniging voor mensen met een beperking of chronische ziekte, gingen de studenten in groepjes uiteen om in gesprek te gaan met de verschillende patientenverenigingen. Tijdens deze persoonlijke gesprekken werd het voor de studenten duidelijk wat het is om een chronische ziekte te hebben, tegen welke problemen patiënten aanlopen in de zorg die wij ontvangen (bv. met verschillende zorgverleners) en wat de rol van de patiëntenvereniging is. Als voorbereiding op deze bijeenkomst hadden de studenten concrete vragen opgesteld. Deze bijeenkomst was voor veel studenten een eerste contact met patiënten en een eerste mogelijkheid om kennis te maken met de mens achter de aandoening.

We hebben eerst uitgelegd wat de ziekte van Hirschsprung is en wat onze relatie met de vereniging is. Daarna stelden de studenten allerlei vragen. De meeste studenten waren erg geïnteresseerd en hebben nu een beeld van de ziekte van Hirschsprung. Alle verzamelde informatie hebben de studenten gebruikt voor een eigen opdracht en onderzoek. We hopen natuurlijk dat dit uiteindelijk tot verbetering in de zorg zal leiden.

Voor ons was het een gezellige en geslaagde ochtend!
Marloes en Chantal 

VUmc

Chantal en Marloes

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten