Medische centra

Kinderchirurgisch centrum zuidoost- Nederland

Op 1 oktober 2010 is het Kinderchirurgisch centrum Zuidoost- Nederland van start gegaan. In het centrum werken kinderchirurgen uit het UMC St Radboud, Maastricht UMC en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven nauw samen om de beste kinderchirurgische zorg te leveren. Ze verrichten alle ingrepen, van basiszorg tot zeer complexe ingrepen, vanaf de fase voor de geboorte tot en met de voltooiing van de groei.

De oprichting van het Kinderchirurgisch centrum Zuidoost- Nederland (KCZON) past in de gedachten van de Gezondheidsraad en de overheid. Complexe en relatief weinig voorkomende ingrepen worden geconcentreerd en slechts in enkele academische ziekenhuizen uitgevoerd. Een logische ontwikkeling, vindt dr. Marc Wijnen (Nijmegen). Hij staat samen met zijn Maastrichtse collega prof. dr. Ernst van Heurn aan het hoofd van het KCZON. Wijnen: ‘We opereren jaarlijks zo’n 1000 kinderen. Een deel van hen heeft zeer specifieke aandoeningen, zoals Anusatresie en de Ziekte van Hirschsprung. Juist omdat deze groep patiënten zo klein is, we opereren 25 kinderen per jaar, is het erg belangrijk dat je de zorg concentreert. Hierdoor neemt de kennis en expertise toe en wordt de kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek gewaarborgd.’

Nationale top

De samenwerking met de Maastrichtse collega’s betekent voor de kinderchirurgen van het UMC St Radboud een belangrijke versterking. Het Nijmeegse team maakte medio vorig jaar een moeizame periode door wegens onderbezetting. Wijnen: ‘Er is een relatief beperkte groep kinderchirurgen in Nederland en je wilt de beste mensen. Dankzij de samenwerking is het team sterk uitgebreid en nu willen we uitgroeien tot de nationale top. Vanaf 1 mei a.s. bestaat ons team uit zes fulltime kinderchirurgen waarvan twee in opleiding, en twee parttime kinderchirurgen. Een van parttime collega’s is dr. Ivo Blaauw. Hij is expert op het gebied van de Ziekte Hirschsprung en Anusatresie. Eerder verruilde hij het UMC St Radboud voor het Erasmus MC, maar hij komt speciaal voor deze kinderen deels terug naar Nijmegen en daar zijn we uiteraard erg blij mee.’

In Nederland beschikken twee kinderchirurgische centra (Nijmegen en Rotterdam) over een ECMO (speciale hart-longmachine voor pasgeborenen vanaf 34 weken) voor het behandelen van baby’s met ernstige hart- en ademhalingsproblemen. Nijmegen en Rotterdam werken nauw samen om deze zeer geavanceerde zorg op topniveau te houden.

Ouders betrekken bij behandeling

Het KCZON bestrijkt de regio Gelderland, Limburg, Noord-Brabant Oost en Overijssel. Een verzorgingsgebied met ongeveer vijf miljoen inwoners. Inmiddels is de samenwerking in volle gang. Wijnen: ‘we streven ernaar de zorg zo dicht mogelijk bij de kinderen en hun ouders te brengen. De ingrepen vinden plaats in Nijmegen en Maastricht. En kinderen kunnen voor controles ook naar Veldhoven. Om ervoor te zorgen dat de kinderen en hun ouders op alle locaties dezelfde zorg ontvangen, zijn we druk bezig met de synchronisatie van protocollen. Hierdoor waarborgen we ook de veiligheid en kwaliteit. Ook vindt wekelijks videoconference overleg plaats tussen de kinderchirurgen in Nijmegen en Maastricht, waarbij alle patiënten besproken worden. En we werken aan de ontwikkeling van een EPD en digitale poli’s voor ouders met kinderen met de Ziekte van Hirschsprung en/of Anusatresie. Met het opzetten van een digitale poli willen we ouders nog meer te betrekken bij de zorg. Zo kunnen ze bijvoorbeeld sneller in contact treden met hun zorgverleners, maar ook contact leggen met lotgenoten via een forum. Hiermee gaan we snel aan de slag.

Gerda van Herwijnen, Communicatie UMC St. Radboud

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten