Medische centra

Maastricht Universitair Medisch Centrum

De kinderchirurgen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) zijn onderdeel van het eerste internationale kinderchirurgisch centrum. Dit bestaat uit de kinderchirurgische centra van Maastricht, Aken en Luik. Een belangrijk speerpunt is het kindercolorectale centrum. Hierin wordt specialistische zorg geleverd voor kinderen met de ziekte van Hirschsprung, maar ook ARM, IBD en functionele buikproblemen, bv late gevolgen bij de ziekte van Hirschsprung. De zorg voor deze patiënten wordt geleverd door een specialistisch multidisciplinair team. Hieronder valt tevens de transitie naar de volwassen leeftijd.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten