Medische centra

Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen

De NVCK is opgericht in 2015 en komt voort uit de samenvoeging van de Vereniging voor Urotherapie en de Landelijke werkgroep Poeppoli’s.

De vereniging bestaat uit zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Allen zijn beroepsmatig betrokken bij de zorg voor kinderen met continentie problemen. Het doel van de vereniging is om een platform te bieden voor deze artsen, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten en urotherapeuten waar zij elkaar kunnen vinden in de zorg voor het continente kind en hun kennis kunnen verbreden.

Op de site kunt u onder andere adressen van fysiotherapeuten gespecialiseerd op het gebied van continentie bij kinderen vinden.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten