Eenmalige bijdrage

Wilt u de Vereniging Ziekte van Hirschsprung steunen door een eenmalige donatie te doen, dan kan dat natuurlijk ook!
Giften en donaties zijn altijd van harte welkom!

U kunt uw bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer.

NL41RABO0341885517 t.n.v. Vereniging Ziekte van Hirschsprung
o.v.v. 'Eenmalige bijdrage' en uw naam.